Czym grozi zakwaszenie organizmu?

Zakwaszenie jest to zaburzenie równowagi kwasowo – zasadowej w organizmie na rzecz czynnika kwasowego powodujące zakłócenia metabolizmu – przede wszystkim jego spowolnienia, a w konsekwencji tycie. Jest ono jedną z głównych przyczyn powstawania chorób. Sprzyja rozwojowi drożdży (grzybice), dysfunkcyjnych bakterii, pasożytów oraz nowotworów.Prawie wszystkie choroby zwyrodnieniowe, przewlekłe, biorą swój początek z zakwaszenia organizmu i jego niedotlenienia. Głównym winowajcą jest kwas moczowy – trucizna, którą za wszelką cenę należy usunąć z organizmu. Nasz ustrój neutralizuje go do pewnego momentu, ale płaci za to wysoką cenę. Zmniejsza się szybkość przemian metabolicznych, ponieważ duża część składników mineralnych i witamin jest zaangażowana w proces neutralizacji kwasu. Prowadzi to do powstania ubytków tych substancji i naruszenia gospodarki cukrowej, co skutkuje zaburzeniem przemiany tłuszczów, kolejnym etapem jest otłuszczenie ciała i pojawienie się cukrzycy przy jednoczesnej nadwadze.Kwas moczowy poprzez bezpośredni kontakt z krwią oddziałuje trująco na mózg i pozostałe ośrodki układu nerwowego. Bóle głowy, migreny, podwyższone ciśnienie krwi, bezsenność – ich wspólną przyczyną jest zazwyczaj toksyczne działanie kwasu moczowego. Wzrost poziomu kwasu moczowego powodują również zasady purynowe zawarte w nasionach fasoli i grochu. Można temu zapobiec mocząc nasiona przez całą noc w wodzie.

Pierwszymi symptomami zakwaszenia organizmu są:

Zakwaszenie pogarsza znacznie właściwości krwi przyczyniając się do wielu problemów nie tylko układu krążenia czy immunologicznego, ale wszystkich pozostałych rujnujących zdrowie organizmu. Powoduje bowiem niski poziom natlenienia krwi, to z kolei jest przyczyną utraty przez erytrocyty ich elastyczności. Zwiększa się wówczas lepkość krwi, co prowadzi do zaburzeń jej krążenia w organizmie a to z kolei prowadzi do powstania zakrzepów. Odkwaszanie jest warunkiem koniecznym skutecznego i bezpiecznego odchudzania. Nie jest możliwe pozbycie się nadmiaru tkanki tłuszczowej, zwłaszcza zagrażającego życiu tłuszczu wewnętrznego, bez alkalizacji organizmu. Odkwaszenie to najważniejszy krok w leczeniu wielu chorób, a zwłaszcza otyłości. Jak więc zapobiegać zakwaszeniu naszego organizmu? Czy mamy zupełnie zrezygnować z ulubionych potraw, picia kawy. Wcale nie musimy, ale warto było by to ograniczyć. Właśnie dlatego, że tak trudno jest zrezygnować z nawyków, że wielu z nas ma pewnie problemy ze zdrowiem, możemy wdrożyć swój własny Kompleksowy Program Ochrony Zdrowia w oparciu o metodę czeskiego lekarza dr Otto Horaka.